Kościół w Kraplewie

Kościół metodystyczno-ewangelicki, dawny luterański z 1848 r. zlokalizowany jest w Kraplewie – wsi oddalonej na południe od Ostródy o 9 km.

Budowa i wyposażenie kościoła:

Kościół szachulcowy, konstrukcji słupowo-ramowej. Zbudowany w stylu charakterystycznym dla neogotyku angielskiego. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty prostokątnie. Dach jednokalenicowy, kryty dachówką z małą wieżyczką na sygnaturkę w części frontowej. Zwieńczoną hełmem stożkowym. Wewnątrz wzdłuż ścian znajdują się empory połączone z chórem muzycznym (emporą organową) wsparte na słupach. Prospekt organowy klasyczno-barokowy z k. XVIII w. Strop płaski. Zachowany ołtarz ambonowy. W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie znajdują się pochodzące ze świątyni gotyckie figurki Apostołów i portrety pastorów. Przy kościele znajduje się dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z połowy XIX w. kryta dachem dwuspadowym. Do kościoła należy pastorówka z końca XIX w. także zlokalizowana we wsi.

Zachowała się tablica pamiątkowa z nazwiskami parafian poległych w czasie I Wojny Światowej.

Pastorem Parafii Kraplewo był opiekun ludu mazurskiego – Gustaw Gizewiusz (1810-1848). Zebrał on z terenu gminy 460 pieśni Ludu Mazurskiego – ,,Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy”. Główna ich część pochodzi z okolic Kraplewa. Rękopis tych pieśni jest jednym z najstarszych, a jednocześnie najważniejszych zbiorów folkloru mazurskiego. Pieśni wykonywane przez kraplewskich i ostródzkich śpiewaków Gizewiusz systematycznie spisywał w latach 1836-1840.

Plebania w Kraplewie oraz zabytkowy kościół metodystyczny był planem filmowym popularnego serialu Telewizji Polskiej „Nad Rozlewiskiem”.

Kilka faktów

Rok budowy

pieśni Ludu Mazurskiego